Esimerkkejä Eeva-Leena Vaahtion luentorepertuaarista
 
  • ”Hyvästi ikäjohtaminen. Johdatus uuteen ikäajatteluun.”
  • ”Työmarkkinaikä ei näy kasvoista eikä kalenterista.”
  • ”Hiljaista tietoa pitää siirtää – vai pitääkö sittenkään?”
  • ”Hiljainen tieto – hyvä renki, huono isäntä.”
  • ”Osaavalla rekrytoinnilla osaajat talteen.”
  • ”Avaimet onnistuneeseen rekrytointiin.”
  • ”Ikä työmarkkinoilla. Totta ja tarua.”
  • ”Kaikki ovat oikean ikäisiä."
  • "Rekrytoinnin etiikka ja lainmukaisuus."
  • "Kehityskeskustelu osana osaamisen johtamista"
Eeva-Leena