Koulutus ja työkokemus
 

Koulutus

 

Eeva-Leena Vaahtio suoritti ensimmäinen tutkintonsa Turun Kauppakorkeakoulussa. Kun yhteiskuntatieteet myöhemmin alkoivat kiinnostaa, hän suoritti yhteiskuntatieteellisiä opintoja vähitellen vuosien varrella työn ohella. Yhteiskuntatieteiden tohtoriksi hän väitteli Jyväskylän yliopistossa vuonna 2002. Eeva-Leena Vaahtio määrittelee itsensä ”kaupallisesti ryvettyneeksi yhteiskuntatieteilijäksi”.

 

Väitöskirjassaan ”Rekrytointi, ikä ja ageismi” Vaahtio yhdisti työelämän tutkimuksen ja sosiologisen ikätutkimuksen tavalla, joka tuo esiin uutta tietoa yhteiskunnallisesti tärkeältä alueelta.


 

 
Eeva-Leena
 

Työkokemus

 

Kannuksensa esimiestehtäviin Eeva-Leena Vaahtio hankki jo työuransa alussa porilaisen teollisuuden palveluksessa. Tämän jälkeen hän on toiminut aikuiskouluttajana ja johtajana sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Väliin on mahtunut oman työn ohella myös vastaavan toimittajan työ paikallislehdessä. Tänään hän puhuu, kirjoittaa, valmentaa ja kouluttaa. Kolumnistina ja sanavalmiina panelistina hän osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.